Ücretsiz İletişim 0850 885 15 51

Ön Bilgilendirme Formu

TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER
Ünvan     
Adres     
Telefon     
Eposta     
2. TÜKETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER
Adı, Soyadı     
Telefon     
Eposta     
3. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, HİZMET BİLGİLERİ

İşbu sözleşme konusu hizmet, uçak yolcu taşıma bileti olup, biletin, satış bedeli, ödeme şekli, biniş yeri, varış yeri, seyahat tarihi, hareket saati, koltuk numarası siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır ve Tüketici'nin elektronik posta adresine de gönderilmektedir.

Açıklama
Firma     Tarih     Saat      Nereden     Nereye

Ödeme Şekli     Kredi Kartı
Toplam (KDV Dahil)
    
4. GEÇERLİLİK SÜRESİ

İşbu formda yer alan ürün ya da hizmete ilişkin olarak Tüketici'ye sunulan tüm bilgiler ve vaatler hizmetin gerçekleşmesine kadar geçerli olup bu hizmetten sonra Satıcı tarafından işbu formda verilen bilgi ve vaatlerle bağlı kalınmadığı ihtar olunur.

5. CAYMA HAKKI

Tüketici, sözleşme konusu uçuş biletinden, sipariş aşamasında ve Tüketici'ye gönderilmiş olan elektronik postada belirtilen uçuş saatinden 3 saat  öncesine kadar almış olduğu uçuş firmasının belirlediği ucret koşulları gereğince alınan biletiin sınıfına ilişkin cezayi kesintilerle cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı ’ya şahsen, e-mail veya telefon ile bildirimde bulunulması şarttır.

6. GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda Tüketici tarafından okunarak kabul edildikten sonra Tüketici sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.

7. YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.

SATICI, şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.
Parasal Sınır*     İlçede ikamet eden tüketicinin başvurması gereken hakem heyeti/Tüketici işlemi ilçede yapılmış ise tüketicinin başvurması gereken hakem heyeti     İl merkezinde ikamet eden tüketicinin başvurması gereken hakem heyeti/tüketici işlemi il merkezinde yapılmış ise tüketicinin başvurması gereken hakem heyeti
2.320 TL'nin altındaki uyuşmazlıklarda     İlçe Tüketici Hakem Heyeti     İl Tüketici Hakem Heyeti
2.320 TL - 3.480 TL arasındaki uyuşmazlıklarda     İl Tüketici Hakem Heyeti     İl Tüketici Hakem Heyeti

* 2019 yılı için geçerlidir.

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ön bilgileri edindiğimi teyit ederim.

Tarih
Adı, Soyadı     
Telefon     
Eposta

 MÜŞTERİ HİZMETLERİ - TIKLA ARA